Το PERSONAL TRAINING, είναι ένας

αποτελεσματικός και διασκεδαστικός

τρόπος εκγύμνασης

Στο Studio Tonosis έχετε τη δυνατότητα να κάνετε ένα απόλυτα εξατομικευμένο μάθημα (personal) από άριστα εκπαιδευμένους καθηγητές φυσικής αγωγής.
Το βέλτιστο αποτέλεσμά του βασίζεται στο συνδυασμό σύγχρονων ασκήσεων, όπως Bosu, TRX, Pilates, Yoga
κλπ, καθώς γυμνάζουν συγκεκριμένες μυϊκές ομάδες και με εναλλασσόμενο ρυθμό και ένταση, ανάλογα με την προπόνηση και τους στόχους των αθλουμένων.